Pararrayos y Protectores de sobretensiones Ingesco

Español(Spanish Formal International)CatalanEnglish (United Kingdom)French (Fr)

Ingesco al món

Els productes INGESCO® estan presents a més de 50 països d’Europa, Amèrica, Àfrica i Àsia, on els nostres sistemes de protecció i prevenció de llamps i sobretensions donen servei a companyies dels sectors més diversos: petroler, químic, elèctric, miner, energètic, agricultura, defensa, administració pública, sanitat, oci i turisme, banca, comunicacions...

La dimensió internacional d'INGESCO® es sustenta en la qualitat dels nostres productes i serveis, avalada pel laboratori d’anàlisi LABELEC, acreditat per ENAC, on tots els nostres dispositius són sotmesos a les més rigoroses i extremes condicions d’assaig. El nostre esforç i la nostra millora continuada han estat reconeguts amb el segell del Bureau Veritas Quality International (BVQi).

La col·laboració amb diverses universitats i la participació en grups de treball i normalització, com el Cosell Internacional de Grans Xarxes Elèctriques (CIGRÉ), reforça també la projecció internacional de la nostra investigació i del desenvolupament de noves solucions.
Blueworld_export
 
INGESCO - 08223 Terrassa - Tel. +34 937 360 300 Fax +34 937 360 303 - central@ingesco.com