Pararrayos y Protectores de sobretensiones Ingesco

Español(Spanish Formal International)CatalanEnglish (United Kingdom)French (Fr)

Quibac Acreditació ENAC

QUIBAC Entitat d’Inspecció gaudeix des de l’any 2000 de l’acreditació ENAC Núm 41/EI069 per a la certificació de sistemes de prevenció i protecció front del llamp d’acord amb l'establert per la norma UNE 21.186, UNE-EN 62.305, SU 8 Seguretat contra el risc causat per l'acció del llamp - CTE (Codi Tècnic de l'Edificació).

QUIBAC Entitat d’Inspecció a partir de l’acreditació ENAC, certifica sistemes de protecció enfront del llamp en cadascuna de les seves fases: es bàsica en el moment del disseny e instal·lació d’un nou sistema de protecció, però resulta especialment important també un cop hagi sofert un impacte de llamp o s’hagi modificat l’estructura.


Avantatges de contractar una Entitat d’Inspecció
  • Aporta un valor afegit a les instal·lacions en quan a fiabilitat i reconeixement de la competència tècnica.
  • Ajuda a reduir el nivell de risc ja que es imparcial i aporta una avaluació objectiva, que li assegura les bones pràctiques.
  • Garantitza un manteniment normatiu en vigència, ja que li ofereix un seguiment continu a la seva instal·lació, i es primer coneixedor dels canvis normatius.

Foto_Certificat_Enac_QUIBAC

L´Entitat d´Inspecció compta amb l´acreditació ENAC per a la certificació d'´Instal·lacions de Sistemes de Protecció en front el Llamp

Acreditació ENAC i certificat del seu abast

 
INGESCO - 08223 Terrassa - Tel. +34 937 360 300 Fax +34 937 360 303 - central@ingesco.com