Pararrayos y Protectores de sobretensiones Ingesco

Español(Spanish Formal International)CatalanEnglish (United Kingdom)French (Fr)

Parallamps - Protecció Externa

L'objectiu fonamental d'un SPCR (Sistema de Protecció Contra el Llamp) és el de proporcionar seguretat a una estructura contra descàrregues atmosfèriques de llamp i a danys físics i lesions als éssers vius a causa de els tensions de contacte i tensions de pas.

 

Les missions principal d'un SPCR (Sistema de Protecció Contra el Llamp) de tipus extern són:
1. Interceptar una descàrrega atmosfèrica directa sobre l'estructura. 2. Conduir a corrent en forma segura cap a terra. 3. Dispersar el corrent de la descàrrega en la terra.

 

Segons la tipologia de dispositius, la protecció externa pot ser:

1.- PROTECCIÓ PARALLAMPS PDC

És la que ofereixen els parallamps amb dispositiu d'encebament (PDC), que emeten un fluxe de ions dirigit cap als núvols (traçador).

La càrrega elèctrica positiva d'aquests ions atreu els llamps (càrrega negativa), i això augmenta la probabilitat de que la descàrrega es produeixi sobre el captador.


SPCR_ACTIVA

2.- PROTECCIÓ MITJANÇANT PARALLAMPS FRANKLIN I MALLES

És la que ofereixen sistemes (tipus 'gàbia de Faraday'), no provoquen cap acció per atreure la captació del llamp (acció preventiva). Aquests sistemes poden aprofitar elements de l'estructura (components naturals) per a derivar la descàrrega del corrent fins a terra.

SPCR_PASIVA

3.- PROTECCIÓ EXTERNA COMBINADA

Els sistemes de protecció externa activa i passiva poden combinar-se, i cal triar-los en funció de les característiques de la estructura que cal protegir.

És la que ofereixen els parallamps amb dispositiu d'encebament (PDC), que emeten un fluxe d'ions dirigit cap als núvols (traçador).

La càrrega elèctrica positiva d'aquests ions atreu els llamps (càrrega negativa), el que augmenta la probabilitat que la descàrrega es produeixi sobre el captador.

SPCR_MIXTA
 
INGESCO - 08223 Terrassa - Tel. +34 937 360 300 Fax +34 937 360 303 - central@ingesco.com